Over Camilla Gomes

Houd altijd het einddoel voor ogen
om het beoogde resultaat te bereiken

Camilla Gomes Consultancy
Mijn zienswijze

Ik geloof in preventie waar mogelijk en zorg of begeleiding waar het moet. In effectieve organisaties en het vertalen van de bedoeling in innovatie, vernieuwing of huidige structuren. Ik vind het van groot belang dat de resultaten van vernieuwings- en/of veranderingstrajecten zoveel mogelijk gericht zijn op zowel de korte als de lange termijn, en zowel op instellingsniveau als op dat van de zorgsector. Sommige oplossingen zijn goed voor een cliënt, medewerker en/of organisatie op de korte termijn, maar zijn uiteindelijk duurder op de lange termijn en dragen niet altijd bij aan de zorg of maatschappij als geheel. Dit gaat verder dan de dag van vandaag, de cliënt op dat moment en de betreffende organisatie en haar medewerkers.

rood-gtje
Altijd het einddoel voor ogen

Om het beoogde resultaat te bereiken, stel je jezelf gedurende een project steeds de vraag of je nog bezig bent met de bedoeling van het project en het realiseren van het einddoel. Draagt het voldoende bij aan wat je wilt bereiken om de hiermee gepaard gaande inspanningen en budgetten te verantwoorden?

Een duidelijk plan van aanpak, tussentijdse evaluaties, maar ook toekomstscenario’s en het uiteenzetten van risico’s en kansen zijn manieren om op tijd bij te kunnen sturen en het einddoel te bereiken.

camilla-gomes-consultancy-dienstverlening

"Meer weten over mijn aanpak? Kijk bij dienstverlening of
neem contact met mij op voor een koffieafspraak!"