Dienstverlening

Ik faciliteer vernieuwingen in structuur,
cultuur en werkwijzen

blauw-gtje
Wat kan ik voor u betekenen?

Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever kan ik de rol vervullen van projectleider, auditor, bestuurssecretaris of interim adviseur voor bestaande functies op het gebied van kwaliteit, bestuursondersteuning en management. Ik werk daarbij indien nodig samen met collega adviseurs uit mijn netwerk, afhankelijk van de vraag die voorligt.

licht-organje-gtje
Projectmatig werken

Met een projectmatige aanpak stuur ik een proces scherp aan, aangevuld met analytisch vermogen. Ik kies altijd een aanpak die past bij de omgeving en een implementatie die past bij de cultuur. Zo tracht ik elk project met de best passende middelen vorm te geven en tot een goed einde te brengen. Ik houd daarbij rekening met de inhoudelijke kant (doelstellingen, strategie, structuur, processen en systemen) en de gedragskant (cultuur, leiderschap en onderlinge samenwerking). Ik faciliteer vernieuwingen in structuur, cultuur en werkwijzen.

Camilla Gomes Consultancy
Co-creatie is key

Iedere situatie is uniek. Daarom zoek ik naar de best passende oplossing. Ik sluit aan bij de aanpak en de middelen die er al voorhanden zijn. Daarbij maak ik gebruik van modellen en instrumenten, ook ontwikkel ik die zelf als de vraag hier aanleiding toe geeft. Om de juiste oplossing te vinden is het intensief betrekken van bestuur, directie, management en andere medewerkers een zeer belangrijke randvoorwaarde. Co-creatie is key.

Het potentieel van medewerkers

Ik geloof in het potentieel van medewerkers in een organisatie. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren van doelstellingen. Ook is het van belang dat medewerkers gezond, competent en vitaal blijven, zodat ook zij mee kunnen denken in verbeteringen, creatief kunnen zijn en zelf oplossingen gaan zoeken. Mijn toegevoegde waarde is om dat vermogen aan te spreken en samen verder te ontwikkelen. Ik verbind verschillende afdelingen of organisaties waarbij de samenwerking intensiever zou moeten zijn maar waar dat nog niet zo is. Het is mijn doel organisaties zelf verder te kunnen laten werken aan de ontwikkeling van medewerkers en de thema’s waarmee zij dagelijks van doen hebben.

camilla-gomes-consultancy-workshop-2Meer weten of van gedachten wisselen? Neem gerust contact op!