Ervaring

Mijn adviezen zijn pragmatisch en uitvoerbaar, mensgericht en met maatschappelijke relevantie als uitgangspunt!

donkerblauw-gtje
Projectleider  van veranderingsprojecten

Met ruim 10 jaar ervaring in de gezondheidszorg als fysiotherapeut en gezondheidswetenschapper ben ik in 2015 gestart als zelfstandig adviseur met Camilla Gomes Consultancy. Eerder heb ik gewerkt als projectleider van grote veranderingsprojecten binnen o.a. de GGZ, de gehandicaptensector, VVT en gezondheidscentra in de eerstelijnszorg. Door mijn ervaring schakel ik gemakkelijk tussen verschillende sectoren en operationele, tactische en strategische werkzaamheden. Ik bedenk niet alleen, ik voer de projecten ook uit. Mijn adviezen zijn pragmatisch en uitvoerbaar, mensgericht en met maatschappelijke relevantie als uitgangspunt!  

Projecten waar ik ruime ervaring mee heb:

  • Inzicht geven in de stand van zaken rond de kwaliteit van zorg en overige eisen die aan de organisatie en medewerkers gesteld worden;

  • Het ontwikkelen van modellen of instrumenten ter ondersteuning van een veranderingsproject;

  • De ontwikkeling/ herinrichting van kwaliteitsmanagementsystemen of managementrapportages;

  • De ontwikkeling richting zelforganisatie/- realisatie;

  • De ontwikkeling en implementatie van zorgprogrammering en modules (beschrijving van zorg of begeleiding);

  • Het opstarten van een ketensamenwerking;

  • Inrichten, ontwikkelen en implementeren van de besturingscyclus;

  • Vraagstukken rond (her-)certificeren (ISO 9001/ NEN 15244, CIIO, HKZ);

  • Inzicht geven in de vaardigheden en competenties van medewerkers;

  • Vraagstukken rond governance en bestuursondersteuning.

Meer weten of van gedachten wisselen? Neem gerust eens contact met mij op!